Enhance Payment Security with

Streamlined PCI Auditing, Enhanced Operational Control, and Minimized Financial Liability

P2PE (P2P šifravimo sprendimas)

Sustiprinkite mokėjimų saugumą su

Supaprastinkite PCI audito procesą, sustiprinkite operatyvinį valdymą ir sumažinkite finansinę atsakomybę.

Supaprastintas ir greitas PCI auditavimo procesas

EPSencrypt - saugi ir efektyvi priemonė kortelės turėtojo duomenims apsaugoti, sumažinti PCI atitikties reikalavimų sritį ir palengvinti auditavimo procesą.

Visapusiška operatyvinė kontrolė

EPSencrypt užtikrina, kad jautri informacija visą laiką būtų saugiai tvarkoma, saugoma ir užšifruota, taip sumažinant duomenų nutekinimo riziką ir užtikrinant reguliacinį atitikimą.

Sumažinta finansinė atsakomybė

Net jei naudojate senas POS sistemas, EPSencrypt užtikrina POS sistemų atitikimą teisės aktų nuostatoms ir standartams susijusiems su informacijos saugojimu bei apdorojimu.

Mes esame pasiruošę jums padėti

P2PE palengvina ir apsaugo mokėjimų apdorojimą.

P2P EPSencrypt sprendimo privalumai.

Dažniausiai užduodami klausimai.

PCI atitikties reikalavimai yra suskirstyti į keturis lygius, o įmonės lygį nustato metinis apdorojamų mokėjimo kortelių operacijų skaičius. Lygiai grindžiami įmonės metinių apdorojamų mokėjimo kortelių operacijų apimtimi:

1 lygis: Įmonės, kurios per metus apdoroja daugiau nei 6 mln. mokėjimo kortelių operacijų arba kurias mokėjimo kortelių gamintojai yra įvardiję kaip didelį rizikos lygį turinčias įmones.

2 lygis: Įmonės, kurios per metus apdoroja nuo 1 iki 6 mln. mokėjimo kortelių operacijų.

3 lygis: Įmonės, kurios per metus apdoroja nuo 20 000 iki 1 mln. mokėjimo kortelių operacijų.

4 lygis: Įmonės, kurios per metus apdoroja mažiau nei 20 000 mokėjimo kortelių operacijų.

Kuo aukštesnis lygis, tuo griežtesni PCI atitikties reikalavimai ir griežtesnis auditavimo procesas. Pavyzdžiui, 1 lygio įmonės kasmet privalo atlikti vidinį auditą, atliekamą kvalifikuoto saugumo vertintojo (QSA), tuo tarpu 4 lygio įmonės gali vertinti savo atitiktį naudodamos PCI DSS savitikros klausimyną (SAQ).

EPSencrypt P2PE sprendimas sumažina įmonių PCI vertinimo ir audito reikalavimų apimtį, kas ypač naudinga 1 ir 2 lygio įmonėms, kurioms taikomi griežčiausi reikalavimai.

P2PE technologija šifruoja jautrius kortelės turėtojo duomenis pardavimo vietoje ir saugiai perduoda juos mokėjimo tvarkytojui, taip užtikrinant, kad duomenys būtų apsaugoti perdavimo metu ir neprieinami neautorizuotiems asmenims.

P2PE technologija, iš kliento perspektyvos, nepaveikia mokėjimo transakcijų proceso, tačiau ji suteikia papildomą saugumo sluoksnį, šifruodama jautrią kortelės informaciją prieš jos perdavimą į mokėjimų priėmimo centrą.

Turite klausimų?

P2PE sprendimas Jūsų verslui gali suteikti išskirtinį mokėjimų saugumo lygį ir sumažinti PCI auditavimo kaštus.

NEED MORE INFORMATION?

Contact us

SUPPORT 24/7

PAGALBA 24/7