Slapukų POLITIKA

Slapukų politika

Šioje Interneto svetainės slapukų politikoje (toliau – „Politika“) pateikiama informacija kaip EPS LT, UAB (toliau Politikoje gali būti minima - „EPS“ ar mes), tvarko EPS priklausančios ar administruojamos interneto svetainės lankytojų (toliau Politikoje gali būti minima – Lankytojų ar Jūsų) asmens duomenis, naudojant slapukus. EPS šios Politikos kontekste, veikia kaip asmens duomenų valdytojas. Visi asmens duomenys tvarkomi pagal ES Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą (2016/679) ir kitus ES ar nacionalinius teisės aktus, papildančius asmens duomenų apsaugos reikalavimus.

Politikoje sutinkamos sąvokos

“Asmens duomenys“ – tai bet kuri informacija, tiesiogiai arba netiesiogiai susijusi su Lankytoju, pagal kurią galima identifikuoti Lankytoją.

„Asmens duomenų tvarkymas“ – bet kuris su Asmens duomenimis atliekamas veiksmas: rinkimas, įrašymas, rūšiavimas, saugojimas, keitimas (papildymas ar taisymas), susipažinimas, teikimas, naudojimas, ištrynimas, naikinimas ar kitoks veiksmas / veiksmų rinkinys.

„Slapukas“ – tai nedidelė informacijos byla („failas“), atsiųsta į Lankytojo naudojamą kompiuterį ar kitą elektroninį įrenginį (pvz., judriojo ryšio telefoną, planšetinį kompiuterį) Lankytojui besilankant svetainėje, ir išsaugomas Lankytojo interneto naršyklėje (pvz., Firefox, Chrome, Edge, Opera ir kt.). Slapukas yra atsiunčiamas į Lankytojo naršyklę tam, kad išsaugotų duomenis, o EPS ar kita bendrovė, atsakinga už šio slapuko diegimą, galėtų juos atkurti ir atnaujinti. Slapukai yra skirtingų tipų ir jų panaudojimo būdai gali būti skirtingi. Slapukus galima suskirstyti į kategorijas pagal jų paskirtį, saugojimo laiką ir jų vietą svetainėje.

Kokio tipo Slapukus galime naudoti savo svetainėje?

Būtinieji slapukai – tai Slapukai, padedantys užtikrinti sklandų visų svetainės funkcijų veikimą. Be šių Slapukų naudojimasis svetaine gali būti sutrikdytas.
Analitiniai slapukai –
šie Slapukų padeda mums rinkti ir analizuoti informaciją apie svetainės lankytojų skaičių ir srautus. Šie Slapukai taip pat suteikia galimybę sužinoti, kaip lankytojai naudojasi svetaine. Jų pagalba surinktą informaciją galime panaudoti siekdami pagerinti EPS teikiamų paslaugų ir aptarnavimo kokybę, patobulinti svetainės veikimą, ar ištaisyti jos klaidas.
Rinkodaros slapukai –
Slapukai padedantys rinkti informaciją apie Lankytojų lankymąsi svetainėje, turinio peržiūros tendencijas ir nuorodas, kuriose Lankytojai lankėsi. Surinktą informaciją galime panaudoti siekdami teikti reklamas, kiek įmanoma labiau pritaikytas Lankytojo interesams.

O kokius Slapukus naudojame šioje svetainėje?

Štai sąrašas visų, šiuo metu mūsų svetainėje naudojamų, slapukų:

Slapuko naudojimo vieta

Slapuko
pavadinimas

Slapuko tipas

Paskirtis

Naudojami
duomenys

Galiojimo laikas

www.eps.lt

pll_language

Būtinasis slapukas

Naudojamas svetainės kalbos pasirinkimui fiksuoti

Naudojama lankytojo kalba

1 metai

www.eps.lt

cookielawinfo-checkbox – *

Būtinasis slapukas

Skirtas informuoti Lankytojus apie naudojamus Slapukus ir tvarkyti sutikimus juos saugoti

Lankytojo sutikimas saugoti Slapukus

1 metai

www.eps.lt

cli_user_preference

Būtinasis slapukas

Skirtas informuoti Lankytojus apie naudojamus Slapukus ir tvarkyti sutikimus juos saugoti

Lankytojo sutikimas saugoti Slapukus

1 metai

www.eps.lt

viewed_cookie_policy

Būtinasis slapukas

Skirtas informuoti Lankytojus apie naudojamus Slapukus ir tvarkyti sutikimus juos saugoti

Lankytojo sutikimas saugoti Slapukus

1 metai

www.eps.lt

CookieLawInfoConsent

Būtinasis slapukas

Skirtas informuoti Lankytojus apie naudojamus Slapukus ir tvarkyti sutikimus juos saugoti

Lankytojo sutikimas saugoti Slapukus

1 metai

www.eps.lt

_ga_H8VTM2H05T

Analitinis slapukas

Slapukas skirtas duomenims, kaip lankytojai naudoja interneto svetainę, rinkti. Slapukas sugeneruoja unikalų lankytojo ID.

Unikalus ID numeris

1 diena

www.eps.lt

_ga

Analitinis slapukas

Slapukas skirtas duomenims, kaip lankytojai naudoja interneto svetainę, rinkti. Slapukas sugeneruoja unikalų lankytojo ID.

Unikalus ID numeris

2 metai

Kada slapukai yra išsaugomi ir kaip galite juos valdyti?

Svetainėje, sklandų jos veikimą užtikrinantys, analitiniai ir/ar rinkodaros Slapukai yra išsaugomi Jūsų naudojamoje naršyklėje tik gavus Jūsų sutikimą. Svetainėje gali būti naudojami privalomieji Slapukai, kurie išsaugomi be Jūsų sutikimo. Tokie Slapukai yra naudojami užtikrinant būtinas funkcijas svetainėje, kaip antai Jūsų parinkčių ir sutikimų Slapukų saugojimui administravimas.

Sutikimą Jūsų naršyklėje išsaugoti tam tikrus naudojamus Slapukus galite pateikti pirmą kartą apsilankę mūsų svetainėje. Jūsų pasirinkimas dėl Slapukų saugojimo išreiškiamas pažymėjus atitinkamas parinktis svetainėje atsirandančiame Slapukų valdymo lange.

Pasibaigus Slapukų galiojimo terminui arba juos pašalinus iš savo naršyklės, taip pat pradėjus naudoti kitą naršyklę, galime dar kartą Jūsų paprašyti pateikti sutikimą ar atsisakymą dėl Slapukų saugojimo.

Savo pasirinkimą dėl leistinų naudoti Slapukų vėliau bet kada galite pakeisti svetainėje esančiame Slapukų valdymo lange. Slapukų nustatymai

Slapukus, kurie jau yra išsaugoti Jūsų įrenginyje, galite pašalinti naudodami savo interneto naršyklės funkcijas. Taip pat galite nustatyti, kad interneto naršyklė iš karto atmestų ir neleistų išsaugoti visų arba tik kai kurių Slapukų.

Atkreipiame dėmesį, kad interneto naršyklės nustatymų keitimas uždrausti naudoti būtinuosius slapukus ar išsaugotų būtinųjų slapukų pašalinimas gali neigiamai paveikti sklandžią naudojimosi svetaine patirtį.

Kaip galite susisiekti su mumis?

Visada prašome kreiptis į mus, jeigu turite klausimų, norite pateikti prašymą dėl savo, kaip mūsų tvarkomų duomenų subjekto, teisių įgyvendinimo ar turėdami nusiskundimų dėl Jūsų asmens duomenų tvarkymo, šioje svetainėje skelbiamais kontaktais.
Siekdami užtikrinti duomenų saugumą, prašymus įgyvendinti duomenų subjekto teises ar skundus priimame raštu – registruotu paštu ar el. pašto adresu.
Siekiant suvaldyti riziką ir apsaugoti Jūsų asmens duomenis nuo netyčinio praradimo, atskleidimo ar neteisėto pasisavinimo, kai norite susipažinti ar gauti tvarkomus Jūsų asmens duomenis, mes privalėsime Jus tinkamai identifikuoti:
• Galime paprašyti atvykti į mūsų biurą adresu Savanorių pr. 123A, Vilnius, Lietuva;
• Galime paprašyti pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ar notariškai patvirtintą jo kopiją;
• Jeigu su Jūsų asmens duomenimis nori susipažinti kitas asmuo, jis privalės pateikti notaro patvirtintą Jūsų jam išduotą įgaliojimą.
Prašymus įgyvendinti duomenų subjekto teises mes analizuojame ir vertiname kiekvieną kartą individualiai, o apie priimtą sprendimą, įsipareigojame Jus informuoti nepagrįstai nedelsiant ir tai atlikti ne vėliau nei per 1 mėnesį nuo prašymo gavimo.

Politikos galiojimas

Mes nuolat peržiūrime Politikoje skelbiamų nuostatų atitikimą mūsų vykdomai veiklai, todėl Politika gali būti naujinama ir keičiama. Dėl jokių vykdomų pakeitimų Jūsų teisės nebus apribotos.
Atnaujinus Politiką, aktualią jos versiją nedelsiant paskelbiame šioje interneto svetainėje.

PAGALBA 24/7