Ingenico LANE mokėjimo kortelių skaitytuvai

Atsakymai į Jūsų klausimus

Jei naudojantis skaitytuvu dingsta interneto ryšys arba atsiranda kiti veikimo trikdžiai, perkraukite įrenginį.

Norėdami išjungti/perkrauti skaitytuvą, vienu metu spauskite geltoną ir . mygtukus.

Jei EKS perkrovimas neišsprendė ryšio sutrikimų kreipkitės į EPS LT pagalbos tarnybą arba savo laidinio interneto ryšio tiekėją. 

Magnetinės juostos kortelės

Kortelę galima nuskaityti arba iš kairės į dešinę, arba iš dešinės į kairę. (Nuskaitant, magnetinė juosta privalo būti viršuje).

Bekontaktės kortelės

Tvirtai priglauskite kortelę prie NFC simboliu pavaizduotos zonos. Laikykite kortelę arti skaitytuvo per visą transakciją.

Lustinės kortelės

Įdėkite kortelę horizontaliai su čipu į viršų ir neištraukite, kol nepasirodys pranešimas, jog transakcija atlikta sėkmingai.

Kreipkitės į EPS Pagalbos tarnybą.

Įsitikinkite ar EKS yra įjungtas, ir atlikote dienos uždarymo funckiją. Jei nepavyksta pašalinti sutrikimų, kreipkitės į EPS Pagalbos tarnybą. 

Esame pasiruošę Jums padėti 24/7

„Ingenico“ kortelių skaitytuvai yra patikimi ir lengvai naudojami, tačiau suprantame, kad gali kilti techninių klausimų ar nesklandumų.

PAGALBA 24/7