Pasirinkite naudojamą mokėjimo kortelių skaitytuvą:

Atsakymai į Jūsų klausimus

Jei naudojantis skaitytuvu dingsta interneto ryšys arba atsiranda kiti veikimo trikdžiai, perkraukite įrenginį.

Norėdami išjungti/perkrauti skaitytuvą, vienu metu spauskite geltoną ir . mygtukus.

Jei EKS perkrovimas neišsprendė ryšio sutrikimų kreipkitės į EPS pagalbos tarnybą arba savo laidinio interneto ryšio tiekėją. 

Magnetinės juostos kortelės

Kortelę galima nuskaityti arba iš kairės į dešinę, arba iš dešinės į kairę. (Nuskaitant, magnetinė juosta privalo būti viršuje).

Bekontaktės kortelės

Tvirtai priglauskite kortelę prie NFC simboliu pavaizduotos zonos. Laikykite kortelę arti skaitytuvo per visą transakciją.

Lustinės kortelės

Įdėkite kortelę horizontaliai su čipu į viršų ir neištraukite, kol nepasirodys pranešimas, jog transakcija atlikta sėkmingai.

Išjunkite ir vėl įjunkite elektros tiekimą į kortelių skaitytuvą. Jei nepavyksta pašalinti sutrikimų, kreipkitės į EPS LT Pagalbos tarnybą.

Kreipkitės į EPS Pagalbos tarnybą.

Įsitikinkite ar EKS yra įjungtas, ir atlikote dienos uždarymo funckiją. Jei nepavyksta pašalinti sutrikimų, kreipkitės į EPS Pagalbos tarnybą. 

Jūsų įrenginys korteles gali nuskaityti arba ekrane šalia NFC simbolio arba įrenginio nugarėlėje. Pamėginkite kortelę priglausti tiek priekyje tiek nugarėleje. Jei ir toliau nepavyksta nuskaityti bankinių kortelių, kreipkitės į EPS LT Pagalbos tarnybą.

Įjunkite GPS signalą Android įrenginio nustatymuose. Jei nepavyksta pašalinti sutrikimų, kreipkitės į EPS LT Pagalbos tarnybą.

Kortelių skaitytuve telefone, paspauskite “užmiršau slaptažodį” mygtuką prisijungimo lango apačioje. Slaptažodžio pakeitimo / atnaujinimo nuoroda Jums bus išsiųsta el. paštu. Jei nepavyksta pašalinti sutrikimų, kreipkitės į EPS Pagalbos tarnybą. 

Esame pasiruošę Jums padėti 24/7

„Ingenico“ kortelių skaitytuvai yra patikimi ir lengvai naudojami, tačiau suprantame, kad gali kilti techninių klausimų ar nesklandumų.

PAGALBA 24/7